Kontaktirajte nas

Ako ste kupac i imate upit…

Ako ste zdravstveni djelatnik i imate upit...

Ako ste imali nepovoljnu reakciju na neki od naših proizvoda

Croatian - Hrvatski
SABEX d.o.o. Cebini 28, 10020 Zagreb
+386 (0)5 907 15 00
info@sabex-international.com

Croatian - Hrvatski
SABEX d.o.o. Cebini 28, 10020 Zagreb
+386 (0)5 907 15 00
info@sabex-international.com

SABEX d.o.o. Cebini 28, 10020 Zagreb +386 (0)5 907 15 00 info@sabex-international.com