Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν είστε καταναλωτής και έχετε κάποιο ερώτημα ...

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας και έχετε κάποιο ερώτημα ...

Εάν είχατε κάποια ανεπιθύμητη αντίδραση σε κάποιο από τα προϊόντα μας...

Ελλάδα
Λεωφόρος Πηγής 8,
15127 Μελίσσια
(+30) 210 6132815

Ελλάδα
Λεωφόρος Πηγής 8,
15127 Μελίσσια
(+30) 210 6132815

Βεβαιώνω ότι τα δεδομένα που παρέχονται εδώ είναι αληθή

*Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, εξουσιοδοτείτε τα προσωπικά σας δεδομένα να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία στη βάση δεδομένων Isdin

E-mail: serviceclient@integaskin.com