UVJETI KORIŠTENJA

1) Podaci o identifikaciji

Nalazite se na web mjestu www.isdin.com/eng u vlasništvu ISDIN S.A. (u daljnjem tekstu: ISDIN). ISDIN je španjolski trgovački subjekt sa sjedištem na adresi La Calle ProvenÁals br. 33, 08019, Barcelona, ​​s korporativnim poreznim identifikacijskim brojem A - 08.291.924, upisanim u Trgovački registar Barcelone pod sveskom 2,066, folio 18, list broj B-34,314. ISDIN-ov kontakt broj je + 34 932402020, a kontakt adresa e-pošte je consultas@isdin.com

2) Pristanak od strane korisnika.

Ovi uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu “Uvjeti”) reguliraju pristup i korištenje web stranice www.isdin.com (u daljnjem tekstu “Web” ili “Web stranica”) koju je ISDIN učinio dostupnim korisnicima Interneta. Korisnik podrazumijeva svakoga tko pristupa, pregledava, koristi ili sudjeluje u uslugama i aktivnostima web stranice. Pristup istoj podrazumijeva bezuvjetno prihvaćanje ovih Uvjeta. Kroz web mjesto ISDIN može nuditi privremene promotivne usluge ili akcije kojima će se upravljati, ovisno o prikladnosti, prema vlastitim uvjetima s kojima će se u svakom pojedinačnom slučaju korisnici upoznati. Ako se posebni uvjeti utvrđeni u svakom slučaju ne bave određenim predmetom, primjenjivat će se ono što je navedeno u ovim uvjetima. U slučaju razlike između istih, primjenjivat će se Posebni uvjeti.

3) Pristup web mjestu i lozinkama.

Općenito, za pristup i korištenje web stranice nije potrebna prethodna pretplata ili registracija korisnika, bez obzira na to što će za upotrebu određenih usluga ili sadržaja stranice, navedena pretplata ili registracija biti potrebni. U slučaju da je pretplata ili registracija potrebna za bilo koji sadržaj ove web stranice, korisnički podaci dobiveni putem navedene pretplate ili registracije bit će zaštićeni lozinkama koje su odabrali sami korisnici. Odgovornost korisnika je da ne otkriva lozinku i zaštiti je od neovlaštene uporabe od treće strane. Korisnik mora ISDIN odmah obavijestiti o neovlaštenom korištenju svog računa ili bilo kakvom kršenju sigurnosti u vezi s uslugom web stranice, o čemu je korisnik postao svjestan. ISDIN će poduzeti potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi zajamčio zaštitu osobnih podataka i spriječiti njihovo neovlašteno mijenjanje, gubitak, obradu i / ili pristup, uzimajući u obzir tehnologiju, prirodu pohranjenih podataka i rizike kojima su podaci izloženi, u skladu s utvrđenim španjolskim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka. ISDIN neće biti odgovoran korisnicima za otkrivanje njihovih osobnih podataka trećim stranama iz razloga koji se ne mogu izravno pripisati ISDIN-u, niti zbog toga što treće strane koje nisu povezane s ISDIN-om koriste navedene podatke. Bez obzira na gore navedeno, samo korisnici koji su zdravstveni radnici mogu pristupiti podacima u vezi s lijekovima na recept na web stranici.

4) Ispravna upotreba web stranice.

SDIN može korisnicima, bilo na samoj web stranici ili na satelitskim web-lokacijama u vlasništvu ISDIN-a, učiniti dostupnim razne interaktivna područja poput blogova, foruma i područja komunikacije između registriranih korisnika u edukativne svrhe vezane za zdravlje, razmjenu iskustava i znanja te za sudjelovanje u raspravama na temelju osobnog iskustva. U vezi s tim, uvijek se treba pridržavati sljedećeg:

· Zaštite osobnih podataka drugih na koje se može uputiti.

· Koristiti sadržaj i usluge web stranice u skladu sa Zakonom, ovim Uvjetima te dobrom praksom i javnim redom.

· Ne izražavati politička ili ksenofobična mišljenja.

· Uvijek poštovati mišljenja i komentare drugih.

· Suzdržati se od uvredljivih, klevetničkih ili prijetećih komentara ili komentara seksualne prirode.

· Ne davati lažne, neprecizne ili netočne izjave o ISDIN-u, njegovom izvršnom odboru, zaposlenicima, web stranici i njezinom sadržaju.

· Ne predstavljajte tekstove, materijale ili mišljenja drugih kao svoja, što može prekršiti prava intelektualnog vlasništva.

· Ne objavljujte slike trećih osoba (bez obzira jesu li stariji ili mlađi) koje nisu prethodno dale svoj pristanak i bez poštivanja važećeg zakonodavstva.

· Ne uništavajte, ne mijenjajte, ne onesposobljavajte i ne oštećujte podatke, programe ili elektroničku dokumentaciju pronađenu na web stranici.

· Ne ometajte pristup drugim korisnicima kroz masovnu potrošnju IT resursa koje pruža ISDIN, niti poduzimajte akcije koje oštećuju, ometaju ili stvaraju pogreške u navedenim sustavima ili uslugama.

· Ne stvarajte korisničke račune s lažnim podacima ili u ime trećih osoba koje nisu dale izričit pristanak.

· Nemojte unositi programe, viruse, makronaredbe, applete, ActiveX kontrole ili bilo koji drugi logički uređaj ili niz znakova koji uzrokuju ili su u mogućnosti uzrokovati bilo kakvu izmjenu IT sustava ISDIN-a ili trećih strana.

Nadalje, ISDIN zadržava pravo jednostranog uklanjanja komentara i/ili fotografija koje se nalaze na bilo kojem dijelu web stranice, kada postoje dokazi koji sugeriraju da ovi komentari i/ili fotografije krše zakonsku odredbu, krše prava trećih strana ili se koriste u reklamne svrhe (SPAM) ili kada ISDIN procijeni da je to prikladno. Svako ponavljanje ili ozbiljno kršenje opisanih Uvjeta ili povreda koja bi mogla uključivati ​​kršenje zakona, morala, dobre vjere, javnog reda ili principa koji upravljaju ISDIN-ovim aktivnostima, rezultirat će gubitkom prava pristupa web mjestu, kao i mogućim pravnim postupcima koje je pokrenuo ISDIN.

5) Oglašavanje.

Dijelovi web stranice mogu sadržavati sadržaje oglašivača i sponzora. U ovom slučaju će oglašivači i sponzori biti jedini odgovorni za osiguravanje da materijal koji je dostavljen za uvrštavanje na web mjesto bude u skladu sa svim zakonima koji se mogu primijeniti. ISDIN neće biti odgovoran za bilo kakve pogreške, netočnosti ili nepravilnosti koje sadržaj oglašivača i sponzora može sadržavati. Da biste podnijeli žalbu u vezi s oglašavanim sadržajem objavljenim na ovoj web stranici, molimo kontaktirajte pravni odjel na sljedeću e-mail adresu: consultas@isdin.com

6) Poveznice trećih strana.

Ovi se Uvjeti odnose isključivo na ISDIN-ovu web stranicu i sadržaj te nisu primjenjivi na moguće poveznice ili web stranice trećih strana koje su dostupne putem Web stranice. Odredište ovih poveznica nije pod kontrolom ISDIN-a i ISDIN nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezane web stranice, za sve daljnje poveznice sadržane na web lokaciji treće strane kojoj se pristupa putem web stranice ISDIN ili za bilo kakvu promjenu ili ažuriranje navedenih web stranica. Poveznice se daju samo u informativne svrhe kako bi se korisnik obavijestio o postojanju drugih izvora informacija u vezi s određenom temom, a uključivanje poveznice ni na koji način ne predstavlja ISDIN-ovu potvrdu na povezanom web mjestu.

7) Intelektualno i industrijsko vlasništvo.

Cjelokupni sadržaj web stranice, osim ako nije drugačije naznačeno, isključivo je vlasništvo ISDIN-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na grafički dizajn, izvorni kôd, logotipe, tekstove, grafiku, ilustracije, fotografije i druge elemente koji se pojavljuju na web stranici. Jednako tako, sva trgovačka imena, zaštitni znakovi ili logotipi bilo koje vrste sadržani na web stranici, zaštićeni su zakonom. ISDIN ne daje korisniku nikakvu licencu ili autorizaciju za osobnu upotrebu koja se tiče njegovih prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ili bilo koje drugo pravo koje se odnosi na njega na svojoj web stranici i uslugama koje nudi ista. Korisnik potvrđuje da reprodukcija, distribucija, komercijalizacija, transformacija i, općenito, bilo koji drugi oblik iskorištavanja, na bilo koji način, čitavog ili dijela sadržaja ove web stranice, predstavlja kršenje prava ISDIN-a ili vlasnika na intelektualno i/ili industrijsko vlasništvo.

8) Ograničenje odgovornosti.

8.1. Odgovornost za upotrebu web stranica.

Korisnik je isključivo odgovoran za bilo kakve prekršaje koji mogu nastati ili bilo kakvu štetu koja može nastati uporabom web stranice, a ISDIN, njegovi partneri, druge kompanije iz grupe, suradnici, zaposlenici i predstavnici oslobođeni su bilo kakva odgovornost koja može proizaći iz korisnikovih radnji. ISDIN će poduzeti sve razumne napore i mjere za pružanje ažurnih i pouzdanih informacija na web stranici. Međutim, ISDIN ni na koji način ne može jamčiti nepostojanje grešaka ili mogućih netočnosti i/ili propusta u bilo kojem sadržaju dostupnom putem ove web stranice. Korisnik je jedini odgovoran u slučaju bilo kakve žalbe ili pravnih, sudskih ili vanparničnih radnji pokrenutih od strane treće stranke protiv ISDIN-a na temelju korisnikove upotrebe Web stranice. U ovom slučaju korisnik snosi sve troškove, izdatke i štetu nastale od ISDIN-a kao rezultat takvih žalbi ili pravnih postupaka.

8.2. Odgovornost za funkcionalnost web stranice.

ISDIN ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve smetnje, propuste, prekide, računalne viruse, telefonske greške ili poremećaje u radu elektroničkog sustava. Nadalje, oslobođen je svake odgovornosti koja bi mogla proizaći iz kašnjenja ili zaustavljanja rada ovog elektroničkog sustava uzrokovanog smetnjama ili preopterećenjem telefonske linije ili Interneta, kao i štete uzrokovane trećim stranama kroz nezakonito uplitanje izvan kontrole ISDIN-a. ISDIN ima pravo bez prethodnog upozorenja, privremeno obustaviti pristup web stranici radi održavanja, popravka, ažuriranja ili poboljšanja.

8.3. Odgovornost za sadržaj.

Uz iznimku ekstremnih slučajeva propisanih zakonom, ISDIN neće biti odgovoran za gubitke ili štetu koja može nastati uporabom, reprodukcijom, distribucijom ili objavljivanjem ili bilo kojom vrstom aktivnosti provedene na tekstovima i/ili grafikama zaštićeno pravima intelektualnog vlasništva koja pripadaju trećim osobama, a da korisnik prethodno nije dobio odobrenje vlasnika potrebnih za njihovo korištenje ili namjeravanu upotrebu. ISDIN neće biti odgovoran za informacije koje mu pošalje korisnik ako isti nije svjestan da su pohranjeni podaci nezakoniti ili nanose štetu imovini ili pravima treće strane koja je odgovorna za naknadu štete. Čim ISDIN postane svjestan da ugošćuje podatke poput gore spomenutih, odlučuje postupiti pažljivo kako bi ih uklonio ili spriječio njihov pristup. U svakom slučaju, kako bi podnijeli žalbu na sadržaj objavljen u bilo kojem od odjeljaka, molimo vas obratite se pravnom odjelu na sljedeću adresu e-pošte: consultas@isdin.com.

9) Izmjena Uvjeta korištenja.

ISDIN zadržava pravo izmijeniti ili ažurirati Uvjete korištenja ove web stranice u bilo kojem trenutku. Korisniku preporučuje redovito savjetovanje s njima.

10) Povlačenje i obustava web stranice.

ISDIN može povući ili obustaviti, u bilo kojem trenutku i bez prethodnog upozorenja, pružanje usluga web stranice onim korisnicima koji krše sadržaj ovih Uvjeta.

11) Primjena Farmaindustria načela.

Kao farmaceutski laboratorij, ISDIN je član Nacionalnog trgovinskog udruženja farmaceutske industrije sa sjedištem u Španjolskoj (u daljnjem tekstu: Farmaindustria); udruženja koje čini ogromnu većinu inovativnih farmaceutskih laboratorija koji predstavljaju gotovo 100% prodaje lijekova na recept u Španjolskoj. Kao član Farmaindustrije, ISDIN je dužan pridržavati se smjernica o dobroj praksi farmaceutske industrije iz 2014., što je jamstvo da se ISDIN laboratorij uvijek ponaša etično, profesionalno i odgovorno u interakcijama s korisnicima, kao i sa zdravstvenim radnicima, medicinskim organizacijama i pacijentima.

12) Zaštita osobnih podataka.

12.1. ISDIN će poduzeti potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi zajamčio zaštitu osobnih podataka i spriječio njihovu neovlaštenu izmjenu, gubitak, obradu i/ili pristup, vodeći računa o tehnologiji, prirodi pohranjenih podataka i rizicima kojima su podaci izloženi, a u skladu s utvrđenim španjolskim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka.

12.2. Korisnik može predati svoje osobne podatke ISDIN-u pomoću različitih obrazaca koji se nalaze na web mjestu za tu svrhu. Ti obrasci uključuju pravni tekst koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka, koji ispunjava zahtjeve utvrđene Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Organski zakon 151999. Od 13. prosinca, i njegov provedbeni propis, odobren Kraljevskom uredbom 1720–2007. 21. prosinca.

12.3. Molimo pažljivo pročitajte pravni tekst prije pružanja svojih osobnih podataka.

13) Mjerodavno pravo i nadležnost.

Odnos između ISDIN-a i korisnika regulirat će se važećim španjolskim zakonodavstvom, a svaki će se spor predati sudovima zemlje korisnika. ISDIN će kazneno goniti sva kršenja ovih Uvjeta i bilo kakve neprimjerene upotrebe Web stranice, poduzimajući sve primjenjive građanske i kaznene radnje kako je to predviđeno zakonom.