OPĆA PRAVILA O PRIVATNOSTI

1) Uvod i voditelj obrade podataka.

Pravo na privatnost, a posebno pravo na zaštitu osobnih podataka, jedna je od vrijednosti tvrtke ISDIN, S.A. (u daljnjem tekstu „ISDIN”), koja je navedena u našem Etičkom kodeksu.

Svrha je ovih pravila objasniti kako će ISDIN obrađivati, kao voditelj obrade podataka, osobne podatke koji se mogu prikupljati putem različitih obrazaca i aktivnosti koje se mogu pronaći na web-mjestu tvrtke ISDIN: https://www.isdin.com/ i drugim obrascima za prikupljanje osobnih podataka, gdje je primjenjivo. Vaši osobni podaci obrađivat će se povjerljivo i samo u svrhe objašnjene u daljnjem tekstu ovih pravila.

2) Commitment to privacy.

ISDIN je u potpunosti predan poštivanju važećih propisa o zaštiti podataka, budući da je to prioritetni cilj za ISDIN.

ISDIN je stoga odlučio implementirati sljedeća načela; a koja načela utvrđuju da je privatnost osnova na kojoj je konfigurirana sva obrada:

 • Transparentnost, pravednost i zakonitost u obradi podataka jedan su od naših prioriteta, pa kad god prikupimo osobne podatke o vama, obavijestit ćemo vas uredno u relevantnim pravilima zaštite privatnosti o svrhama takve obrade.
 • Podaci će se uvijek prikupljati u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Uvijek ćemo obrađivati podatke koji su strogo adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno za provođenje informirane obrade i nikada vas nećemo obvezati da pružite osobne podatke, osim ako je stvarno potrebno pružiti uslugu koju zatražite od nas.
 • Podaci će uvijek biti točni i, ako je potrebno, ažurirani. Gdje god je to moguće, pružit ćemo vam jednostavne načine praćenja vaših osobnih podataka. Stoga će se podaci čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika ne dulje nego što je to potrebno za potrebe obrade osobnih podataka.
 • Podatke ćemo obrađivati na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, koristeći odgovarajuće tehničke ili organizacijske mjere.

3) Svrhe i zakonite osnove za obradu.

Glavne svrhe za obradu vaših osobnih podataka i primjenjive zakonite osnove su:

 1. Sudjelovanje u ispitivanjima proizvoda. U tom slučaju možemo obrađivati podatke kao što su vaše ime i prezime, identifikacijski broj ili adresa e-pošte.
  Zakonska osnova za ovu obradu bit će vaša izričita privola koji proizlazi iz jasno potvrdnog sudjelovanja u inicijativi.
 2. Sudjelovanje u aktivnostima kao što su ispitivanja rutina održavanja ljepote ili alati koji vam mogu pomoći da odaberete proizvode koji najbolje odgovaraju vašim potrebama. Ova vrsta ispitivanja temelji se na pitanjima kao što su: raspon vaše starosne dobi, navike njege kože, način života, hobiji, kao i pitanja vezana uz vašu kožu, koja su namijenjena da vam pomognu pronaći najprikladnije proizvode prema vašim potrebama.
  Također ćemo vam poslati e-poštom vašu personaliziranu rutinu održavanja ljepote ili odabrane proizvode na temelju otkrivenih potreba. Te su obavijesti ključne za pravilnu uporabu, korištenje i ispravnu funkcionalnost platforme.
  Zakonska osnova za ovu obradu bit će vaša izričita privola koji proizlazi iz jasnog afirmativnog sudjelovanja u aktivnostima.
  Dodatno i kako je u daljnjem tekstu objašnjeno, ako date izričitu privolu, poslat ćemo vam personalizirane komercijalne obavijesti putem našeg biltena prema vašem profilu na temelju informacija koje pružite tijekom aktivnosti u kojima sudjelujete, kao i prema vašim navikama pregledavanja i preferencijama u vezi s proizvodima ISDIN (sukladno našim Pravilima o kolačićima).
 3. Kako bismo upravljali komercijalnim odnosom s vama, komercijalnim posjetima našim prodajnim resursima, isporukama proizvoda, početnim dozama ili promotivnim uzorcima i fakturiranjem.
  Zakonska osnova za ovu obradu je izvršavanje (pred)ugovornog odnosa s vama ili, gdje je primjenjivo (npr. u vrlo ranim fazama našeg odnosa), naš legitimni interes za razvoj komercijalnog odnosa s vama.
 4. Slanje anketa vama. ISDIN teži kvaliteti svih svojih usluga, pa vam možemo poslati ankete kako bismo saznali, između ostalog, vašu razinu zadovoljstva brandom, navigaciju na našim platformama, kvalitetu proizvoda.
  Zakonita osnova za ovu obradu je legitimni interes voditelja obrade podataka za najbolje obavljanje naših poslovnih aktivnosti i pružanje proizvoda i usluga, ili privola, prema potrebi.
 5. Slanje našeg biltena vama s informacijama o proizvodima i uslugama i informacijama koje bi vas mogle zanimati. Želimo komunicirati s vama na način prilagođen vašim preferencijama i interesima, nudeći vam iskustva i komunikacije o proizvodima ISDIN koji odgovaraju vašim preferencijama i interesima putem različitih kanala za koje nam dajete svoje podatke za kontakt. Ako nas izričito ovlastite da to učinimo, možemo kreirati profil na temelju podataka koje ISDIN ima o vašoj aktivnosti, uključujući informacije koje ste dali (starosna dob, spol, tip kože, navike njege kože, hobiji), kao i informacije koje proizlaze iz sudjelovanja u drugim aktivnostima ili kampanjama koje promiče ISDIN, rutinama održavanja ljepote, navikama pregledavanja i preferencijama za korištenje proizvoda ISDIN (sukladno našim Pravilima o kolačićima), kao i osobne podatke dobivene iz skeniranja QR kôda ISDIN-ovih proizvoda (uključujući obradu posebnih kategorija osobnih podataka kao što su zdravstveni podaci, u mjeri u kojoj nam date svoju izričitu privolu) kako bismo ih mogli provjeriti zajedno i kako bismo ISDIN-u omogućili komunikaciju na način prilagođen vašim interesima.
  Zakonska osnova za ovu obradu je vaša privola koju možete povući u bilo kojem trenutku, putem poveznice ili gumba za ovu svrhu u svakoj komunikaciji ili priopćavanjem vaše želje za povlačenjem vaše privole putem e-pošte navedene u nastavku u odjeljku „Ostvarivanje prava i pritužbe”.
 6. Za rješavanje i upravljanje vašim pritužbama, upitima i zahtjevima o proizvodima ili uslugama. Ova obrada može uključivati obradu posebnih kategorija osobnih podataka. Zakonska osnova za ovu obradu je vaša privola koja proizlazi iz jasne potvrdne radnje implicirane uporabom obrasca za kontakt i dobrovoljnog pružanja određenih informacija (koje mogu uključivati posebne kategorije osobnih podataka) u takve svrhe.
 7. Za rješavanje i upravljanje vašim upitima o mogućim štetnim učincima naših proizvoda.
  Zakonska osnova za ovu obradu je sukladnost s pravnim obvezama utvrđenima u zakonodavstvu koje je na snazi o farmakovigilanci. Isto tako, u vezi s posebnim kategorijama, a posebno zdravstvenim podacima koje obrada može podrazumijevati, okolnosti koje omogućuju njihovu obradu odnose se na javni interes u području javnog zdravlja, kao i na okolnosti čiji je cilj osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite te lijekova i medicinskih proizvoda.
 8. Kako biste prisustvovali i upravljali prijavom kao zaposlenik, ako nam pošaljete životopis.
  Zakonita osnova za ovu obradu je privola ispitanika koja proizlazi iz jasne potvrdne radnje uključene u slanje životopisa.

U nekim slučajevima može biti potrebno da obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo se pridržavali zakonskih obveza prema kojima poslujemo.

Kada obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s vlastitim legitimnim interesima, provodimo test ravnoteže (dostupan na zahtjev) kako bismo provjerili da li navedeni legitimni interesi nisu nadjačani vašim interesima ili pravima.

4) Dijeljenje podataka. Vaši podaci mogu biti otkriveni / dostupni:

 1. Ostalim tvrtkama iz grupe ISDIN za interne administrativne svrhe na temelju našeg legitimnog interesa za upravljanje našim globalnim poslovanjem ili čak ponekad po potrebi za izvršenje ugovornog odnosa s vama ili zbog zakonskih obveza.
 2. Određenim dobavljačima koji pružaju usluge našoj tvrtki, kao što je slanje biltena, pohranjivanje podataka ili web-stranica, ali koji neće obrađivati podatke u vlastite svrhe.
 3. Nadležnim pravosudim i/ili upravnim tijelima: (i) ako to zahtijeva zakon ili pravni postupak ili (ii) kao odgovor na zahtjev nadležnih javnih tijela ili (iii) u okviru sudskog ili upravnog postupka.
 4. Osiguravateljima s kojima je sklopljen ugovor o osiguranju kojima će podaci biti otkriveni u slučaju neželjene reakcije, kako bi se poduzeli potrebni koraci sukladno ugovoru o osiguranju.

5) Međunarodni prijenosi osobnih podataka.

Neki od primatelja podataka spomenutih u gornjem odjeljku mogu se nalaziti u zemljama koje nemaju odgovarajuću razinu zaštite (kao što su Sjedinjene Američke Države, Kina ili zemlje LATAM-a uključujući Meksiko i Kolumbiju). Primjerice, može biti potrebno pružiti takve podatke međunarodnim pružateljima usluga, bilo prema potrebi, kako bi vam pružili traženu uslugu ili kako bi vam pružili najviše standarde kvalitete.

U svakom slučaju, ISDIN će osigurati uspostavu odgovarajućih zaštitnih mjera sukladno važećim zakonskim zahtjevima kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita vaših podataka, kao što su:

 1. Standardne klauzule koje je odobrila EU. To su ugovori koje je odobrilo europsko regulatorno tijelo, a kojima se osiguravaju dostatna jamstva da obrada ispunjava zahtjeve utvrđene Općom uredbom o zaštiti podataka.
 2. Certifikati trećih strana.

Za više informacija o uspostavljenim odgovarajućim zaštitnim mjerama obratite nam se koristeći podatke u nastavku.

6) Trajanje razdoblja obrade i zadržavanja.

ISDIN je predan obradi osobnih podataka sve dok su nam stvarno korisni i možemo vam pružiti kvalitetnu uslugu putem njihove uporabe. Stoga ćemo uložiti sve odgovarajuće i razumne napore kako bismo smanjili razdoblje obrade i zadržavanja osobnih podataka. U tom smislu, na svakom obrascu za prikupljanje podataka obavijestit ćemo vas o očekivanom razdoblju obrade i/ili zadržavanja vaših osobnih podataka. U svezi s aktivnostima obrade opisanim u ovim pravilima, ISDIN će zadržati vaše osobne podatke sukladno sljedećim kriterijima:

 • U slučaju službe za korisnike, vaši će se podaci čuvati sve dok traje odnos s vama, a nakon toga za maksimalno razdoblje propisivanja lijeka u kojem bilo koja odgovornost može proizaći iz vašeg savjetovanja ili uporabe naših proizvoda, a u svakom slučaju za zakonski utvrđeno razdoblje.
 • Za obradu koja se temelji na vašoj privoli (npr. zaprimanje marketinških komunikacija), zadržat ćemo vaše osobne podatke dok ne povučete takvu privolu; ili, za obradu osobnih podataka koja se temelji na našem legitimnom interesu, zadržat ćemo ih dok ne prigovorite takvoj obradi (i sve dok takav legitimni interes nadilazi vaše interese i prava).
 • Što se tiče podataka obrađenih za upravljanje neželjenim reakcijama, vaši će se podaci čuvati sve dok bilo koja odgovornost može proizaći iz vašeg savjetovanja ili uporabe naših proizvoda, a u svakom slučaju, tijekom zakonski utvrđenog razdoblja.

U svakom slučaju, čak i ako zatražite od nas da izbrišemo vaše podatke, možemo ih zadržati i čuvati pod odgovarajućom blokadom, tijekom razdoblja potrebnog za ispunjavanje naših zakonskih obveza i stavljanje na raspolaganje tijelima nadležnima za različita primjenjiva pitanja.

7) Ostvarivanje prava i pritužbe.

Kao rezultat ISDIN-ove obrade vaših osobnih podataka, imate niz prava prema važećem zakonu. U nastavku je sažeto objašnjenje svakog prava za potrebe njihovog lakšeg korišćenja:

 1. Pravo pristupa: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađuje li ISDIN vaše osobne podatke ili ne i na pristup takvim osobnim podacima.
 2. Pravo na ispravak: Vaši će podaci uvijek ostati vaši i kao takve možete od nas zatražiti da ih ispravimo u bilo kojem trenutku ako su podaci u našoj evidenciji netočni ili nepotpuni.
 3. Pravo na brisanje: U svakom trenutku možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka iz naših datoteka. Međutim, kako je prethodno navedeno u odjeljku o čuvanju podataka, napominjemo da u određenim okolnostima sukladnost s važećim zakonodavstvom može spriječiti učinkovito ostvarivanje ovog prava.
 4. Pravo na prigovor:Možete podnijeti prigovor na obradu vaših podataka, na temelju vaše konkretne situacije, u bilo kojem trenutku tijekom obrade osobnih podataka koji se odnose na vas na temelju javnog ili legitimnog interesa.
 5. Pravo da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke po vas ili na sličan način značajno utječe na vas.
 6. Pravo na ograničenje obradeMožete zatražiti ograničenje obrade vaših podataka pod određenim okolnostima, u kojem slučaju ćemo ih zadržati samo za ostvarivanje ili obranu zahtjeva.
 7. Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo, pod određenim okolnostima, primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom voditelju obrade.

Ako obrađujemo vaše podatke na temelju vaše privole, također možete povući svoju privolu u bilo kojem trenutku.

Svoja prava možete ostvariti kontaktiranjem ISDIN-a na adresu e-pošte privacy@isdin.com uz odgovarajuću identifikaciju.

Imajte na umu da uvijek možete, u svakom slučaju, podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da nismo zakonito obradili vaše podatke ili da se nismo pridržavali vaših zahtjeva ili prava.

8) Povjerljivost i sigurnost u obradi podataka.

Vaši osobni podaci su nam vrlo važni, a mi se obvezujemo da ćemo ih obraditi s najvećom povjerljivošću i diskrecijom te da ćemo provesti sve sigurnosne mjere koje smatramo prikladnima i razumnima.

U tom pogledu ISDIN izjavljuje i jamči da je uspostavio sva tehnička sredstva koja su mu na raspolaganju kako bi spriječio gubitak, zlouporabu, izmjenu, neovlašteni pristup i krađu podataka koje su dostavili korisnici.

9) Društvene mreže.

Društvene mreže dio su svakodnevnog života mnogih korisnika interneta i za njih smo stvorili različite ISDIN profile.

Svi korisnici imaju priliku pridružiti se ISDIN-ovim stranicama ili skupinama na različitim društvenim mrežama.

Međutim, trebate imati na umu da, osim ako izravno ne zatražimo vaše podatke (primjerice, putem marketinških akcija, natjecanja, promocija ili na bilo koji drugi valjani način), vaši podaci pripadat će odgovarajućoj društvenoj mreži, pa preporučujemo da pažljivo pročitate njezine uvjete uporabe i pravila privatnosti, kao i da konfigurirate svoje preferencije u svezi s obradom podataka.

10) Kontaktirajte ISDIN.

Ako imate bilo kakvih upita ili nedoumica u svezi s obradom vaših osobnih podataka, kontaktirajte nas na sljedeći način: