ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ISDIN δεσμεύεται να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών μας. Σκοπός αυτής της πολιτικής απορρήτου (στο εξής “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”) είναι να καθορίσει τους κύριους κανόνες που διέπουν τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Με την εγγραφή σας ως χρήστης των υπηρεσιών μας, συναινείτε σε αυτήν τη χρήση κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας (ή όπου χρειάζεται). Διαβάστε προσεκτικά αυτή την πολιτική απορρήτου και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το νομικό μας τμήμα στο lopd@isdin.com αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αίτησή της. Λάβετε υπόψη ότι η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, είτε ως απάντηση σε νέες καταστάσεις που επηρεάζουν την υπηρεσία μας, είτε για την ενσωμάτωση νέας νομοθεσίας. Συνιστούμε λοιπόν να ελέγχετε τακτικά την πολιτική μας ώστε να γνωρίζετε τους όρους που ισχύουν κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο.

1) Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει τα προσωπικά του δεδομένα στην ISDIN μέσω των διαφορετικών εντύπων που ενσωματώνονται σε διαφορετικές ενότητες της ιστοσελίδας για το σκοπό αυτό. Αυτά τα έντυπα περιλαμβάνουν ένα νομικό κείμενο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οργανικός νόμος 151999 της 13ης Δεκεμβρίου και ο εκτελεστικός κανονισμός που εγκρίθηκε με το βασιλικό διάταγμα 17202007 21 Δεκεμβρίου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το νομικό κείμενο, μαζί με αυτή την πολιτική απορρήτου, προτού δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

2) Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων.

Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που παρέχονται στα ενεργοποιημένα έντυπα εγγραφής ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρέχεται κατά τη διάρκεια της σχέσης του χρήστη με την ISDIN. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν σε αρχείο που ανήκει στην ISDIN για να διευκολύνετε την αναγνώριση του χρήστη και να είστε σε θέση να σας προσφερθούν οι διάφορες υπηρεσίες που ζητήσατε μέσω του ιστότοπου μας. Στην περίπτωση προωθητικών ενεργειών και διαγωνισμών, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για το ρητό σκοπό της συμμετοχής στις εν λόγω προσφορές για τις οποίες έχετε εγγραφεί, με σκοπό να κερδίσετε τα βραβεία που προσφέρονται σε κάθε περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία δεδομένων θα διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, ως χρήστης, εξουσιοδοτείτε και συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών δελτίων με διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της ISDIN, τα οποία δεν θα αποστέλλονται συχνότερα από εβδομαδιαία, και για την αποστολή διαφημιστικών προωθήσεων μέσω οποιουδήποτε μέσου, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση και αντίρρηση ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών μάρκετινγκ, γραπτώς στο νομικό τμήμα της ISDIN στο C / ProvenÁLs αριθ. 33, 08019, Βαρκελώνη, Ισπανία ή αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: lopd@isdin.com. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από ηλεκτρονικές διαφημιστικές ανακοινώσεις, θα σας ενημερώνουμε τακτικά για την ελεύθερη και απλή διαδικασία εξαίρεσης για κάθε επικοινωνία που στέλνουμε. Η ISDIN θα εξετάσει το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρήσει την ISDIN αβλαβής για κάθε αξίωση, ποινή ή κύρωση που ενδέχεται να υποχρεωθεί να υπομείνει ως αποτέλεσμα της παραβίασης αυτής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη. Η ISDIN διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να αναστείλει τον τερματισμό της πρόσβασης στον ιστότοπο σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής απορρήτου, τους Όρους ή άλλους συγκεκριμένους όρους που υπάρχουν στον ιστότοπο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί επίσης να ασκηθεί εάν η ISDIN έχει νόμιμο λόγο να υποπτεύεται ότι ένας χρήστης βλάπτει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα περιεχόμενα.

3) Επεξεργασία δεδομένων και δημοσίευση εικόνων ανηλίκων. Σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα 17202007, της 21ης Δεκεμβρίου, το οποίο εγκρίνει τον κανονισμό εφαρμογής του οργανικού νόμου 151999, της 13ης Δεκεμβρίου, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ISDIN απαιτεί τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα για τη διεκπεραίωση των δεδομένων των παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών. Η ISDIN επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση των γονέων, τους κηδεμόνες ή τους νόμιμους εκπροσώπους για την επεξεργασία δεδομένων παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε φορά που ένας ανήλικος συμμετέχει σε μια προώθηση που διοργανώνει η ISDIN, ζητούνται τα στοιχεία αναγνώρισης του γονέα ή του κηδεμόνα, μαζί με την ταχυδρομική τους διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, ώστε να αποκτήσουν γονική συναίνεση. Πρέπει επίσης να ζητηθεί αντίγραφο της εθνικής τους ταυτότητας ή / και του επίσημου οικογενειακού βιβλίου (νομικό έγγραφο στην Ισπανία που αποδεικνύει την αυθεντικότητα της σχέσης μεταξύ γονέα και παιδιού) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η σχέση. Η ISDIN διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αμέσως οποιαδήποτε φωτογραφία (ες) που χαρακτηρίζει τους ανήλικους, όπου ο χρήστης που είναι υπεύθυνος για τη φωτογραφία (ες) δεν συμμορφώθηκε με το νόμο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα πρόσωπα ανηλίκων που εμφανίζονται τυχαία, ή σε περιπτώσεις όπου η προαναφερθείσα σχέση γονέα-παιδιού δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σε κάθε περίπτωση, για να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με τις εικόνες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το νομικό τμήμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: lopd@isdin.com

4) Επεξεργασία δεδομένων και δημοσίευση εικόνων τρίτων.

Σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα 17202007, της 21ης Δεκεμβρίου, το οποίο εγκρίνει τον κανονισμό εφαρμογής του Οργανικού Νόμου 151999, της 13ης Δεκεμβρίου, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον οργανικό νόμο 11982, της 5ης Μαΐου, για την πολιτική προστασία του δικαιώματος της τιμής, σε προσωπική και οικογενειακή ιδιωτικότητα και στη δική του εικόνα, ο χρήστης δίνει τη διαβεβαίωση ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, και δηλώνει ότι οι εικόνες με άλλους ανθρώπους θα δημοσιευθούν μόνο με τη ρητή άδεια κάθε ενδιαφερόμενου. Η ISDIN διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αμέσως οποιαδήποτε φωτογραφία ή εικόνες στις οποίες εμφανίζονται τρίτα πρόσωπα, όπου ο χρήστης που είναι υπεύθυνος για τη φωτογραφία δεν έχει συμμορφωθεί με το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, για να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τις εικόνες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ή να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση και αντίρρηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ISDIN γραπτώς στη διεύθυνση C / ProvenΑals no. 33, 08019, Βαρκελώνη, Ισπανία ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο νομικό τμήμα της ISDIN στη διεύθυνση: lopd@isdin.com.

5) Επικοινωνία δεδομένων από τον χρήστη. Ο χρήστης γνωρίζει πλήρως ότι χρησιμοποιώντας τα διάφορα τμήματα που απαρτίζουν τον ιστότοπο ή δημοσιεύοντας ή επιτρέποντας τη δημοσίευση οποιουδήποτε είδους υλικού και πληροφοριών (δεδομένα, περιεχόμενο, σχόλια, οπτικοακουστικά αρχεία κ.λπ.) στον ιστότοπο, τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα ή στα προσωπικά δεδομένα τρίτων. Από την άποψη αυτή, η ISDIN δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πιθανές συνέπειες ή τις ζημίες που μπορεί να υποστεί ο χρήστης ή τρίτος ως αποτέλεσμα της ελεύθερης απόφασής τους να μοιραστούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Ο χρήστης πρέπει να λάβει προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση από τρίτους προτού εισάγει τα προσωπικά του δεδομένα στον ιστότοπο, ενημερώνοντάς τα σχετικά με τους όρους της πολιτικής απορρήτου και το δικαίωμα ακύρωσης. Για να ακυρώσετε τα προσωπικά τους δεδομένα, το τρίτο μέρος πρέπει να επικοινωνήσει με την ISDIN στο C / ProvenΑals όχι. 33, 08019, Βαρκελώνη, Ισπανία ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη νομική υπηρεσία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: lopd@isdin.com . Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρήσει την ISDIN αβλαβή για κάθε αξίωση, ποινή ή κύρωση που μπορεί να υποχρεωθεί να υπομείνει ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του χρήστη με την υποχρέωση που ορίζεται στο παρόν τμήμα.

6) Μέτρα ασφαλείας.

Η ISDIN έχει εφαρμόσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων και να αποτρέψει την αλλοίωση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή / και πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα δεδομένα, είτε με ανθρώπινη δράση είτε με φυσικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερθέντων κανονισμών περί προστασίας δεδομένων.