ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1) Εισαγωγή και Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.

Το δικαίωμα στο ιδιωτικό απόρρητο και συγκεκριμένα το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι μία από τις αξίες της ISDIN, Α.Ε. (εφεξής «ISDIN »), η οποία ορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας.

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να εξηγήσει πώς η ISDIN θα επεξεργαστεί, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να συλλεχθούν μέσω των διαφόρων μορφών και δραστηριοτήτων που μπορεί να βρεθούν στον ιστότοπο της ISDIN: https://www.isdin.com/ και άλλες φόρμες/έντυπα για τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία με εμπιστευτικότητα και μόνο για τους σκοπούς που εξηγούνται παρακάτω στην παρούσα πολιτική.

2) Δέσμευση για προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

Η ISDIN δεσμεύεται πλήρως στη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων, καθώς αυτός είναι ένας στόχος προτεραιότητας για την ISDIN.

Συνεπώς, η ISDIN έχει αποφασίσει να εφαρμόσει τις ακόλουθες αρχές: το ιδιωτικό απόρρητο αποτελεί τη βάση με την οποία διαμορφώνεται όλη η επεξεργασία:

 • Η διαφάνεια, η αμεροληψία και η νομιμότητα αποτελούν προτεραιότητές μας, οπότε κάθε φορά που συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, θα σας ενημερώνουμε δεόντως σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας στην αντίστοιχη πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.
 • Τα δεδομένα θα συλλέγονται πάντα για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο με αυτούς τους σκοπούς.
 • Θα επεξεργαζόμαστε πάντα δεδομένα που είναι αυστηρά επαρκή, σχετικά και περιορισμένα σε ό,τι είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή ενημερωμένης επεξεργασίας και δεν θα σας υποχρεώσουμε ποτέ να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν είναι πραγματικά απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητάτε από εμάς.
 • Τα δεδομένα θα είναι πάντα ακριβή και, εάν είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα. Όπου είναι δυνατόν, θα σας παρέχουμε απλούς τρόπους για να παρακολουθείτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Συνεπώς, τα δεδομένα θα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

3) Σκοποί και νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Οι κύριοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και των εφαρμοστέων νόμιμων βάσεων είναι:

 1. Συμμετοχή σε δοκιμές προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, η ταυτότητα ή η διεύθυνση email σας.
  Η νόμιμη βάση για αυτήν την επεξεργασία θα είναι η ρητή συγκατάθεσή σας που προκύπτει από τη σαφή θετική ενέργεια της συμμετοχής στην πρωτοβουλία.
 2. Συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως εξετάσεις ρουτίνας ομορφιάς ή εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τα προϊόντα που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας. Αυτός ο τύπος εξέτασης βασίζεται σε ερωτήσεις όπως: το ηλικιακό σας εύρος, οι συνήθειες φροντίδας της επιδερμίδας, ο τρόπος ζωής, τα χόμπι, καθώς και σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την επιδερμίδα σας, που έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να βρείτε τα καταλληλότερα προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
  Θα σας στείλουμε επίσης μέσω email την εξατομικευμένη ρουτίνα ομορφιάς σας ή προϊόντα που έχουν επιλεγεί με βάση τις ανάγκες που εντοπίστηκαν. Αυτές οι επικοινωνίες είναι απαραίτητες για τη σωστή χρήση, εκμετάλλευση και σωστή λειτουργικότητα της πλατφόρμας.
  Η νόμιμη βάση για αυτήν την επεξεργασία θα είναι η ρητή συγκατάθεσή σας που προκύπτει από τη σαφή θετική ενέργεια της συμμετοχής στις δραστηριότητες.
  Επιπλέον και όπως εξηγείται περαιτέρω παρακάτω, εάν δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, θα σας στείλουμε εξατομικευμένες εμπορικές επικοινωνίες μέσω του ενημερωτικού δελτίου μας, σύμφωνα με το προφίλ σας, με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε στη διάρκεια των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχετε, όπως και σύμφωνα με τις συνήθειες περιήγησης και τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα ISDIN (σύμφωνα με την Πολιτική για τα Cookies).
 3. Για τη διαχείριση της εμπορικής σχέσης μαζί σας, τις εμπορικές επισκέψεις του προσωπικού πωλήσεών μας, τις παραδόσεις προϊόντων, τις δόσεις έναρξης ή τα προωθητικά δείγματα και την τιμολόγηση.
  Η νόμιμη βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της (προ)συμβατικής σχέσης μαζί σας ή κατά περίπτωση (π.χ. σε πολύ πρώιμα στάδια της σχέσης μας), το έννομο συμφέρον μας για την ανάπτυξη μιας εμπορικής σχέσης μαζί σας.
 4. Για να σας στέλνουμε έρευνες. Η ISDIN καταβάλλει προσπάθειες για την ποιότητα σε όλες τις υπηρεσίες της, οπότε μπορεί να σας στέλνουμε έρευνες για να μάθουμε το επίπεδο ικανοποίησής σας με τη μάρκα, την πλοήγηση στις πλατφόρμες της, την ποιότητα των προϊόντων, μεταξύ άλλων.
  Η νόμιμη βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας για την καλύτερη απόδοση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ή τη συγκατάθεση, κατά περίπτωση.
 5. Για να σας στέλνουμε το ενημερωτικό δελτίο μας με πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί σας με τρόπο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, προσφέροντάς σας εμπειρίες και επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα της ISDIN που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας μέσω των διαφόρων καναλιών για τα οποία μας παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Εάν μας εξουσιοδοτήσετε ρητά να το πράξουμε, ενδέχεται να δημιουργήσουμε ένα προφίλ με βάση τα δεδομένα που έχει η ISDIN σχετικά με τη δραστηριότητά σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχετε (ηλικία, φύλο, τύπος επιδερμίδας, συνήθειες φροντίδας της επιδερμίδας, χόμπι), καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες ή εκστρατείες που προωθούνται από την ISDIN, ρουτίνες ομορφιάς, συνήθειες περιήγησης και προτιμήσεις για την κατανάλωση των προϊόντων ISDIN (σύμφωνα με την Πολιτική για τα Cookies), καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από σάρωση κωδικού QR των προϊόντων της ISDIN (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως δεδομένα υγείας, στον βαθμό που μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας), ώστε να μπορούμε να τους συμβουλεύουμε μαζί και να επιτρέπεται στην ISDIN να επικοινωνεί με τρόπο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας.
  Η νόμιμη βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε σε οποιαδήποτε στιγμή, μέσω του συνδέσμου ή του κουμπιού για αυτόν τον σκοπό σε κάθε επικοινωνία ή κοινοποιώντας την επιθυμία σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω του email που υποδεικνύεται παρακάτω στην ενότητα «Άσκηση δικαιωμάτων και παραπόνων».
 6. Για την αντιμετώπιση και διαχείριση των παραπόνων, των ερωτημάτων και των αιτημάτων σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτή η επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Η νόμιμη βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας που προκύπτει από τη σαφή καταφατική ενέργεια που υπονοείται από τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας και την οικειοθελή παροχή ορισμένων πληροφοριών (που μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) για τέτοιους σκοπούς.
 7. Για να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε τα ερωτήματά σας σχετικά με πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των προϊόντων μας.
  Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τους ισχύοντες νόμους περί φαρμακοεπαγρύπνησης. Ομοίως, σε σχέση με τις ειδικές κατηγορίες και ειδικότερα τα δεδομένα υγείας που μπορεί να συνεπάγεται η επεξεργασία, οι περιστάσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία τους σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και εκείνα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 8. Για να διευθετήσουμε και να διαχειριστούμε την αίτησή σας ως υπάλληλος, εάν μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα.
  Η νόμιμη βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων που προκύπτει από τη σαφή καταφατική ενέργεια της αποστολής του βιογραφικού του/της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητο για εμάς να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις βάσει των οποίων δραστηριοποιούμαστε.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την εκπλήρωση των δικών μας έννομων συμφερόντων, διεξάγουμε μια δοκιμή εξισορρόπησης (διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος) για να επαληθεύσουμε ότι τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερισχύουν των συμφερόντων ή των δικαιωμάτων σας.

4) Κοινοποίηση δεδομένων. Τα δεδομένα σας μπορεί να γνωστοποιηθούν / να καταστούν διαθέσιμα σε:

 1. Άλλες εταιρείες του ομίλου ISDIN για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς με βάση το έννομο συμφέρον μας να διαχειριζόμαστε την παγκόσμια επιχείρησή μας ή ακόμα και μερικές φορές όπως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης μαζί σας ή λόγω νομικών υποχρεώσεων.
 2. Ορισμένους προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία μας, όπως η αποστολή ενημερωτικών δελτίων, η αποθήκευση δεδομένων ή ιστοσελίδων, αλλά οι οποίοι δεν θα επεξεργαστούν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς.
 3. Αρμόδιες δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές: (i) εάν απαιτείται από το νόμο ή μία νομική διαδικασία ή (ii) ως απάντηση σε αίτημα των αρμόδιων δημόσιων αρχών ή (iii) στο πλαίσιο μιας δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.
 4. Ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση ασφάλισης και στις οποίες θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σε περίπτωση μιας ανεπιθύμητης ενέργειας, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με την ασφαλιστική σύμβαση.

5) Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ορισμένοι από τους παραλήπτες δεδομένων που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα μπορεί να βρίσκονται σε χώρες που δεν έχουν επαρκές επίπεδο προστασίας (όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα ή οι χώρες LATAM, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού και της Κολομβίας). Για παράδειγμα, μπορεί να είναι απαραίτητη η παροχή των εν λόγω δεδομένων σε διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, είτε όπως είναι αναγκαίο για να σας παρασχεθεί η αιτηθείσα υπηρεσία, είτε για να σας παρασχεθούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η ISDIN θα διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται επαρκώς, όπως:

 1. Τυποποιημένες ρήτρες εγκεκριμένες από την Ε.Ε.: Πρόκειται για συμβάσεις που έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή κανονιστική αρχή ως παρέχουσες επαρκείς εγγυήσεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.
 2. Πιστοποίηση τρίτων μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία.

6) Διάρκεια της περιόδου επεξεργασίας και διατήρησης.

Η ISDIN δεσμεύεται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο είναι πραγματικά χρήσιμο για εμάς, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες μέσω της χρήσης τους. Συνεπώς, θα καταβάλουμε κάθε κατάλληλη και εύλογη προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουμε την περίοδο επεξεργασίας και διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Από αυτήν την άποψη, σε κάθε έντυπο συλλογής δεδομένων θα σας ενημερώνουμε για την αναμενόμενη περίοδο επεξεργασίας ή/και διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Όσον αφορά στις δραστηριότητες επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, η ISDIN θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Στην περίπτωση εξυπηρέτησης πελατών, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα διαρκεί η σχέση μαζί σας και κατόπιν για τη μέγιστη περίοδο συνταγογράφησης, κατά την οποία μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη από τη συμβουλευτική ή τη χρήση των προϊόντων μας και σε κάθε περίπτωση, για τη νομίμως καθορισμένη περίοδο.
 • Για την επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (π.χ. λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ), θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας έως ότου ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση ή για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, θα τα διατηρήσουμε έως ότου εναντιωθείτε στην εν λόγω επεξεργασία (και για όσο διάστημα το εν λόγω έννομο συμφέρον υπερισχύει των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας).
 • Όσον αφορά στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διαχείριση ανεπιθύμητων ενεργειών, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη από τη διαβούλευση ή τη χρήση των προϊόντων μας από εσάς και σε κάθε περίπτωση, για τη νομικά καθορισμένη περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση και ακόμη και αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, μπορεί να τα αποθηκεύσουμε και διατηρήσουμε, προστατευμένα δεόντως, για την περίοδο που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις και να τα διαθέσουμε στις Αρμόδιες Αρχές για οποιοδήποτε σχετικό θέμα.

7) Άσκηση δικαιωμάτων και παραπόνων.

Ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την ISDIN, έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους. Ακολουθεί μία περίληψη κάθε δικαιώματος, για να διευκολυνθεί η άσκησή τους από εσάς:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν η ISDIN επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης: Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν πάντα δικά σας και συνεπώς μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή, εάν αυτά που διατηρούμε στα αρχεία μας είναι λανθασμένα ή μη ολοκληρωμένα.
 3. Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από τα αρχεία μας σε οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην παραπάνω ενότητα για την διατήρηση δεδομένων, σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η συμμόρφωση με την τρέχουσα νομοθεσία μπορεί να αποτρέψει την αποτελεσματική άσκηση αυτού του δικαιώματος.
 4. Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για λόγους που σχετίζονται με την συγκεκριμένη κατάστασή σας, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με βάση το δημόσιο συμφέρον ή το έννομο συμφέρον.
 5. Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά με τον ίδιο τρόπο.
 6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό ορισμένες περιστάσεις, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή υπεράσπιση των απαιτήσεων.
 7. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων:Έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να τα διαβιβάσετε σε έναν άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Στον βαθμό που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας, μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την ISDIN στη διεύθυνση e-mail privacy@isdin.com με την κατάλληλη ταυτοποίηση.

Σημειώστε ότι μπορείτε πάντα και σε κάθε περίπτωση να καταθέσετε καταγγελία στην Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων εάν πιστεύετε ότι δεν έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα σας νόμιμα ή ότι δεν διευθετήσαμε τα αιτήματα ή τα δικαιώματά σας.

8) Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια στην επεξεργασία δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντικά για εμάς και αναλαμβάνουμε να τα επεξεργαστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα και να εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας που κρίνουμε κατάλληλα και εύλογα.

Από αυτή την άποψη, η ISDIN δηλώνει και εγγυάται ότι έχει καθιερώσει όλα τα τεχνικά μέσα που διαθέτει για να αποτρέψει την απώλεια, την κακή χρήση, την τροποποίηση, την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και την κλοπή δεδομένων που παρέχονται από τον χρήστη.

9) Κοινωνική δικτύωση.

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής πολλών χρηστών του Διαδικτύου και έχουμε δημιουργήσει διαφορετικά προφίλ ISDIN για αυτούς.

Όλοι οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις σελίδες της ISDIN ή τις ομάδες σε διαφορετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι, εκτός εάν ζητήσουμε τα δεδομένα σας απευθείας (για παράδειγμα, μέσω ενεργειών μάρκετινγκ, διαγωνισμών, προωθητικών ενεργειών ή με οποιονδήποτε άλλο έγκυρο τρόπο), τα δεδομένα σας θα ανήκουν στο αντίστοιχο Κοινωνικό Δίκτυο, γι’ αυτό συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου του εν λόγω δικτύου, όπως και να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις προτιμήσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων.

10) Επικοινωνία με την ISDIN.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω: