ISDIN Ethische Code

Deze Code dient om e principes en basisregels van professioneel, ethisch en verantwoordelijk gedrag vast te leggen voor alle werknemers van de ISDIN-groep, ongeacht waar ze werken.

Deze Code biedt gemeenschappelijke principes die basis vormen van al het andere beleid en procedures die door ISDIN worden geïmplementeerd, en die de kern uitmaken van het interne normenstelsel van het bedrijf. Daarom wordt al het beleid en de interne procedures in de geest van deze Code geïnterpreteerd.

Principes waaruit de Code bestaat

1

NAVOLGING VAN REGELGEVING

We zorgen ervoor dat we altijd de wet volgen.

2

WAARDIGHEID, GELIJKHEID EN VEILIGHEID

We promoten diversiteit en respecteren de persoonlijke waardigheid van onze werknemers door optimale arbeidsomstandigheden te beschermen.

3

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

We baseren ons werk op creativiteit, innovatie en respect voor het intellectuele eigendomsrecht van anderen.

4

KWALITEIT EN VEILIGHEID

We bieden onze klanten producten aan met een hoog niveau van uitmuntendheid, kwaliteit, eerlijke reclame en veiligheid.

5

BELANGENCONFLICTEN

We handelen in het beste belang van ISDIN, en zetten daarbij onze eigen belangen en die van betrokken derden opzij.

6

GELIJKE KANSEN

We onderhouden een cultuur van selectie en loopbaanplanning die gebaseerd is op verdienste en gelijke voorwaarden.

7

EERLIJKE CONCURRENTIE EN KWALITEITSVOLLE RECLAME

We staan voor eerlijke reclame en gezonde en vrije concurrentie.

8

PRIVACY

We waarderen en beschermen onze vertrouwelijke informatie en respecteren de vertrouwelijke informatie van anderen en hun persoonsgegevens.

9

RESPECT VOOR GOEDEREN EN EIGENDOMMEN

We respecteren goederen en eigendommen, zowel die van het bedrijf als die van derden, en volgen de wetgeving ter bestrijding van fraude en witwaspraktijken.

10

BETREKKINGEN MET DERDEN

We veroordelen alle vormen van omkoperij en corruptie, zowel van openbare als privé-entiteiten. Cadeaus en invitaties die een inbreuk op dit principe vormen, wijzen we af.

11

BIO-ETHISCH ENGAGEMENT

We promoten bio-ethisch bewustzijn in het hele bedrijf.

12

DUURZAAMHEID

We helpen ISDIN bij het verbeteren van onze sociale omgeving en het milieu.

Inquiries / Complaints Channel

Do you have questions about how to interpret the Ethical code? Are you in a situation that is not covered by any of these principles? Do you want to report any situation that is not consistent with the principles of the Ethical code?

The B-Right Channel aims to resolve any doubts or conflicts that may arise on a daily basis so that together we can build a better ISDIN. If you wish to make any inquiry or complaint you can contact us at the email b-right@isdin.com.