Samen zorgen we voor uw huid en voor de planeet

Samen zorgen we voor uw huid en voor de planeet

Samen zorgen we voor uw huid en voor de planeet

Samen zorgen we voor uw huid en voor de planeet

Bij ISDIN is ons doel om u te helpen genieten van een gezonde, mooie huid. We doen dit met een sterke toewijding om een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu. Zo hebben we een strategie voor sociale en ecologische verantwoordelijkheid aangenomen, gebaseerd op drie pijlers.

Innovatieve en respectvolle producten

We ontwikkelen innovatieve en milieuvriendelijke producten die een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen.

Werken aan een betere samenleving

We helpen de levenskwaliteit van mensen te verbeteren door kennis over en onderzoek naar de huid te bevorderen, mensen met zeldzame huidziekten te ondersteunen en iets terug te geven aan de gemeenschap door onze producten te doneren.

Helpen bij het beschermen van onze planeet

Dankzij onze milieuprogramma's worden we steeds duurzamer en leveren we een grote bijdrage aan de bescherming van onze planeet.