УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1) )Идентификационни данни.

Вие посещавате уебсайта www.isdin.com/eng, собственост на ISDIN, S.A. (наричан за по-кратко „ISDIN“). ISDIN е испанско търговско дружество, със седалище в La Calle ProvenÁals, no. 33, 08019, Барселона, с идентификационен номер на корпоративния данък №. А - 08.291.924 и е вписан в търговския регистър на Барселона под номер 2,066, фолио 18, лист №. В-34,314. Може да се свържете с ISDIN на телефон + 34 932402020 и имейл адреса за контакт - consos@isdin.com.

2) Достъп на потребителя

Условията за ползване (наричани за по-кратко „Условия“) включват няколко правила за достъп и употребата на www.isdin.com (наричан за по-кратко „Сайт“ или „Уебсаит“), които ISDIN създаде за потребителите в интернет пространството. Потребители са всички, които имат достъп, използват, разглеждат или участват в услугите и дейностите, които уебсайтът предоставя. Употребата на сайта предполага, че потребителят е абсолютно съгласен с условията за използване. Чрез уебсайта ISDIN може да представя временни промоционални предложения и активности, които ще включват свои собствени условия, специално изготвени за случая, като допълнителната информация за тях ще бъде споделяна с потребителите при всяка отделна инициатива. Ако в „условията за използване“ не се споменава информация за конкретния случай, ще се следват “специалните условия”. В случай на разминаване между „основните условия“ и специалните такива, ще се считат за верни „специалните условия“.

3) Достъп до уебсайта и информация за пароли

За използването на уебсайта не се изисква предварителна регистрация или абонамент, освен в случаите, в които се използват конкретни услуги. В тези случаи, когато се изисква регистрация, акаунтите ще бъдат защитени от парола, създадена от самия потребител. Потребителите носят отговорност да не разкриват паролата си и да я защитят от неправомерното й използване от трети страни. Потребителят трябва незабавно да уведоми ISDIN за всяко неправомерно използване на акаунта си или за всяко нарушение на сигурността, свързано с обслужването на уебсайта, за което е узнал. ISDIN ще предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните данни и да предотврати неправомерното им изменение, загуба, обработка и/или достъп. При разглеждане на законите, установени от испанското законодателство за защита на личните данни ще се вземат предвид технологията, естеството на съхранение на данните и рисковете, на които са изложени те. ISDIN не носи отговорност пред потребителите за разкриването на техните лични данни от трети страни по причини, които не се дължат на действия на компанията, нито в случаи, в които трети лица, които не са част от екипа на ISDIN, използват техните данни. Независимо от гореспоменатите изисквания, само потребители, които имат здравно образование могат да имат достъп до информация, свързана с лекарства и рецепти на сайта.

4) Правилно използване на уебсайта

Всеки може да намери информация, свързана с ISDIN както на нашия уебсайт, така и на сателитни сайтове, собственост на ISDIN, интерактивни платформи, блогове, форуми, платформи за отворени дискусии между регистрирани потребители, свързани със здравето, за споделяне на знания и личен опит. За използването на всички гореспоменати канали за информация, потребителите трябва да спазват следните правила. • Да защитавате личните данни на трети лица, които биват споменавани в споделената информация:

· Да използвате съдържанието и услугите на Уебсайта, спазвайки закона, тези условия, добрите практики и обществения ред.

· Да не изразявате политически или ксенофобски мнения.

· Винаги да отговаряте с уважение на мненията и коментарите на другите.

· Да се въздържате от обидни, клеветнически или заплашителни коментари или коментари от сексуален характер. • Да не правите неверни, неточни или неправилни декларации или изявления за ISDIN, неговия изпълнителен комитет, служителите, уебсайта или неговото съдържание.

· Да не представяте текстове, материали или мненията на други като свои, което може да наруши правата на интелектуална собственост, принадлежаща на трети лица.

· Да не публикувате изображения на трети лица (независимо дали са по-възрастни или по-млади), без да сте получили съгласието им и без да сте се съобразили с приложимото законодателство.

· Да не унищожавате, променяте, изключвате или увреждате по какъвто и да е начин намерените данни, програми или електронна документация на уебсайта.

· Не възпрепятствайте достъпа на други потребители до масовото потребление на IT ресурси, предоставени от ISDIN и не извършвайте действия, които увреждат, нарушават или генерират грешки в посочените системи или услуги.

· Не създавайте потребителски акаунти с неверни данни или от името на трети лица, които не са дали изричното си съгласие.

Не въвеждайте програми, вируси, макроси, аплети, ActiveX контроли или друго устройство или последователност от символи, които причиняват или е възможно да причинят някакъв вид промяна на IT системите на ISDIN или системите на трети страни. ISDIN запазва правото си да премахне едностранно коментари и/ или снимки, представени в която и да е част от уебсайта, когато има доказателства, които предполагат, че тези коментари и/ или снимки нарушават законовата разпоредба, нарушават правата на трети лица или се използват за рекламни цели (SPAM) или когато ISDIN прецени, че тези материали са неподходящи. Всяко повторно или сериозно нарушение на описаните Условия или нарушение на закона, морала, добросъвестността, обществения ред или принципите, от които се води ISDIN, ще доведе до загуба на правата за достъп до уебсайта, както и евентуални съдебни искове, предявени от ISDIN.

5) Реклама.

Някои части от този уебсайт може да съдържат представяне на реклами и спонсори. В този случай те ще носят пълна отговорност за това, че представените в уебсайта материали отговарят на всички приложими закони. ISDIN не носи отговорност за грешки, неточност или нередности, които съдържанието на рекламодателя и спонсора може да съдържа. За да подадете жалба относно рекламното съдържание, публикувано на този уебсайт, моля, свържете се с правния отдел на следния електронен адрес: consultings@isdin.com

6) Линкове на трети лица.

Тези условия се отнасят единствено до уебсайта и съдържанието на ISDIN и не са приложими за линкове или уебсайтове на трети лица, достъпни чрез нашия Уебсайт. Дестинацията на тези връзки не е под контрола на ISDIN и ISDIN не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан към нашата платформа уебсайт, за линковете, съдържащи се в уебсайта на трети лица, до които се осъществява достъп чрез уебсайта ISDIN или за промяна и актуализация на посочените уебсайтове. Връзките се предоставят само с информационна цел, за да споделят с потребителя за съществуването на други източници на информация, свързана с конкретна тема. Споделянето на линк в нашия сайт по никакъв начин не представлява одобрението на ISDIN за информацията, споделена на свързания уебсайт.

7) Интелектуална и индустриална собственост.

В случай че не е посочена друга информация, цялото съдържание на уебсайта е собственост на ISDIN, включително и не само графичния дизайн, програмите, логата, текстовете, графиките, илюстрациите, снимките и други елементи, които се появяват на уебсайта. Всички търговски имена, търговски марки, лога или символи, съдържащи се на Уебсайта, са защитени от закона. ISDIN не предоставя на потребителите лиценз или разрешение за лична употреба на интелектуалната и индустриалната собственост или за друга експлоатация на цялото или част от съдържанието на този уебсайт. Не спазвайки това правило, потребителят ще бъде в нарушение на правата, свързани с интелектуална и / или индустриална собственост на ISDIN или на собственика на конкретното съдържание.

8) Ограничения на отговорност.

8.1. Отговорност за използването на уебсайта.

Потребителят е отговорен за всякакви нарушения или щети, които могат да възникнат при използването на уебсайта. ISDIN, партньорите, други компании, свързани с марката, сътрудници, служители и представители са освободени от всяка отговорност за действията на потребителя. ISDIN ще се постарае да предоставя актуална и достоверна информация на уебсайта. ISDIN не може да гарантира липсата на грешки или възможни неточности и / или пропуски в съдържанието, достъпно на този уебсайт. Потребителят е отговорен в случай на жалба, юридически, съдебни или извънсъдебни действия, инициирани от трети страни срещу ISDIN в следствие на използването на уебсайта от потребителя. В този случай потребителят поема всички разходи, разноски и щети, възложени на ISDIN, в резултат на оплаквания или правни действия срещу компанията.

8.2. Отговорност за функционалността на уебсайта.

ISDIN не поема отговорност за каквито и да било смущения, пропуски, прекъсвания, компютърни вируси, телефонни повреди или прекъсвания в работата на електронната система. Освен това се освобождава от всякаква отговорност при забавяне или спиране на работата на тази електронна система, причинена от повреди или претоварване на телефонна линия или интернет, както и щети, причинени от трети лица, чрез незаконна намеса извън контрола на ISDIN. ISDIN има право временно да спре, без предварително предупреждение, достъпа до уебсайта с цел поддръжка, ремонт, актуализиране или подобрение.

8.3.Отговорност за съдържанието.

С изключение на крайни случаи, определени от закона, ISDIN не носи отговорност за загуби или щети, причинени от използването, възпроизвеждането, разпространението, публикуването или какъвто и да е вид дейност, извършвана върху текстове и / или графики, защитени от правата на интелектуална собственост, принадлежащи на трети лица, без потребителят да е получил предварително разрешение от собствениците, изисквани за неговото използване или предназначение. ISDIN не носи отговорност за информация, споделена от потребител, когато той не е наясно, че използваната информация е незаконна или вреди на собствеността или правата на трети лица, очакващи обезщетение. Веднага щом ISDIN узнае, че сайтът съдържа някои от посочените по-горе данни, те ще бъдат премахнати и достъпът до тях ще бъде ограничен. За да подадете жалба относно съдържанието, публикувано в сайта, моля свържете се с правния отдел на следния електронен адрес: consultings@isdin.com.

9) Промени в Условията за ползване.

ISDIN запазва правото да променя или актуализира Условията за ползване на този уебсайт по всяко време. Препоръчва се потребителят редовно да се информира за тях.

10) Оттегляне и спиране на уебсайта.

ISDIN може да оттегли или спре по всяко време и без предварително предупреждение предоставянето на услуги на Уебсайта за тези потребители, които нарушават съдържанието на тези Условия.

11) Прилагане на Кодекса на Farmaindustria.

Като фармацевтична лаборатория, ISDIN е член на Националната търговска асоциация на испанската фармацевтична индустрия (наричана по-долу „Farmaindustria“). Това е асоциация, от която са част голям брой иновативни фармацевтични лаборатории, представляващи близо 100% от продажбите на лекарства по лекарско предписание в Испания. Като член на Farmaindustria, ISDIN се задължава да спазва Насоките за добра практика във Фармацевтичната индустрия от 2014 г., което е гаранция, че ISDIN винаги се държи по етичен, професионален и отговорен начин както във взаимоотношенията си с потребителите, така и със здравните специалисти, медицински организации и пациенти.

12) Защита на личните данни.

12.1. ISDIN ще предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните данни и да предотврати неправомерното им изменение, загуба, обработка и / или достъп, като вземе предвид технологията, естеството на съхранените данни и рисковете, на които те са изложени, в съответствие с испанското законодателство за защита на личните данни.

12.2. Потребителят може да предостави личните си данни на ISDIN чрез различни формуляри, представени на уебсайта за тази цел. Тези формуляри включват правен текст, отнасящ се до защитата на личните данни, който отговаря на изискванията, установени от Закона за защита на личните данни, Основен закон 151999 от 13 декември и наредбата за прилагането му, одобрена с Кралски указ 1720–2007 г., от 21 декември.

12.3. Моля, прочетете внимателно правния текст, преди да предоставите личните си данни.

13) Приложимо право и юрисдикция.

Взаимоотношенията между ISDIN и потребителя се уреждат от действащото испанско законодателство и всеки спор се представя пред съдилищата и трибуналите в страната на потребителя. ISDIN ще следи за всяко нарушение на тези Условия и всяко неправилно използване на уебсайта, като предприема всички приложими граждански и наказателни действия, представени в закона.