ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ

**1) Ідентифікаційні дані. **

Ви відвідуєте веб-сайт www.isdin.com/eng, що належить ISDIN, S.A. (Далі «ISDIN»). ISDIN - це іспанська комерційна організація, місцемзнаходження якої є: lacalleProvenÁals, no. 33, 08019, Барселона, з ідентифікаційним номером корпоративної реєстрації. A - 08 291,924, яка зареєстрована в Комерційному регістрі Барселони під томом 2 066, фоліо 18, лист №. По-34,314. Контактний номер ISDIN: + 34 932402020, контактна адреса електронної пошти: consultas@isdin.com.

2) Угода з користувачем.

Ці умови використання (далі «Умови») регулюють доступ і використання веб-сайту www.isdin.com (далі «Інтернет» або «Веб-сайт»), який ISDIN зробив доступним для користувачів Інтернету. Користувач означає будь-кого, хто отримує доступ, переглядає, використовує або бере участь в послугах і діях Веб-сайту. «Доступ до нього» передбачає беззастережне прийняття цих Умов.

На Веб-сайті ISDIN може пропонувати тимчасові рекламні послуги або дії, які регулюватимуться, де це доречно, їхніми власними конкретними умовами, які будуть відомі користувачам у кожному окремому випадку. Якщо ж спеціальні умови, встановлені в кожному конкретному випадку, не стосуються даного питання, то застосовуються ці умови. У разі невідповідності між ними застосовуються Спеціальні умови.

3) Доступ до веб-сайту і паролі.

В цілому, для доступу і використання Веб-сайту не потрібна попередня підписка або реєстрація користувача. Водночас, для використання певних послуг або їх контенту, зазначена підписка або реєстрація будуть необхідні.

У випадку, якщо для будь-якого контенту Веб-сайту потрібна підписка або реєстрація, відповідні дані користувача, отримані через вказану підписку або реєстрацію, будуть захищатися паролями, що обрав користувач.

На користувача покладено обов’язок не розголошувати пароль і захищати його від несанкціонованого використання третіми особами. Користувач повинен негайно повідомити ISDIN про будь-яке несанкціоноване використання свого облікового запису або будь-яке порушення безпеки щодо сервісу веб-сайту, про який користувач дізнався.

ISDIN вживатиме всіх необхідних технічних та організаційних заходів для гарантування захисту персональних даних та запобігання їх несанкціонованої зміни, втрати, обробки та / або доступу з урахуванням технології, характеру збережених даних та ризиків, яким піддаються дані, відповідно до положень іспанського законодавства про захист персональних даних.

ISDIN не несе відповідальності перед користувачами за розголошення їхніх особистих даних третім особам з причин, які безпосередньо не пов’язані з ISDIN, а також за те, як треті сторони, не пов’язані з ISDIN, використовують ці дані.

Незважаючи на все вищевикладене, тільки користувачі, які є медичними фахівцями, можуть отримати доступ до інформації про лікарські препарати, які відпускаються за рецептом на Веб-сайті.

4) Правила користування Веб-сайтом.

ISDIN може надавати користувачам, на самому Веб-сайті або на супутникових веб-сайтах, що належать ISDIN, інтерактивні області, такі як блоги, форуми та комунікації між зареєстрованими користувачами для освітніх цілей, що пов’язані зі здоров’ям, для обміну досвідом, знаннями та обговорення питань на основі індивідуального особистого досвіду. У зв’язку з цим, у будь-який час необхідно дотримуватися наступного:

· Захист персональних даних інших осіб, на які може бути зроблено посилання.

· Використовувати контент та послуги Веб-сайту відповідно до Закону, цих Умов, передової практики та громадського порядку.

· Не висловлювати політичні чи ксенофобні думки.

· Завжди з повагою реагувати на думки та коментарі інших осіб.

· Утримуйтесь від коментарів у формі образ, наклепу або загроз, коментарів, що носять сексуальний характер.

· Не робіть неправдивих, неточних або неправильних заяв про ISDIN, його виконавчий комітет, його співробітників, Веб-сайт або його контент.

· Не представляйте тексти, матеріали або думки інших людей як свої власні, порушуючи при цьому права інтелектуальної власності інших людей.

· Не публікуйте зображення третіх сторін (людей похилого віку або ж молодих), без їхньої попередньої згоди або з порушенням чинного законодавства

· Не дозволяється знищувати, змінювати, відключати або будь-яким іншим чином пошкоджувати дані програми або електронну документацію, що знаходиться на Сайті

· Не перешкоджайте доступу інших користувачів через масове використання ІТ-ресурсів, які надаються ISDIN. Забороняється здійснювати дії, які завдають шкоди, порушують або сприяють виникненню помилок в зазначених системах або службах.

· Не створюйте облікові записи користувачів з неправдивими даними або від імені третіх осіб, які не дали свою виражене згоду на це.

· Не представляти програми, віруси, макроси, аплети, елементи управління ActiveX або будь-який інший логічний пристрій або послідовність символів, які викликають або можуть викликати будь-які зміни в ІТ-системах ISDIN або третіх осіб.

Окрім цього, ISDIN залишає за собою право в односторонньому порядку видаляти коментарі та / або фотографії, розміщені в будь-якій частині веб-сайту, коли належні докази свідчать, що ці коментарі та / або фотографії порушують положення Закону, порушують права третіх осіб або використовуються у рекламних цілях (SPAM), або коли ISDIN вважає це доцільним.

Будь-яке повторне або серйозне порушення описаних вище Умов, або порушення, які можуть призвести до порушення Закону, моралі, добросовісності, громадського порядку або принципів, що регулюють діяльність ISDIN, спричинить втрату права доступу до Веб-сайту, а також подання можливих судових позовів з боку ISDIN.

5) Реклама.

На сайтах може розміщуватися контент від рекламодавців і спонсорів. У цьому випадку лише рекламодавці і спонсори несуть повну відповідальність за забезпечення відповідності наданих для Веб-сайту матеріалів нормам усіх законів, що можуть бути застосовані.

ISDIN не несе відповідальність за будь-які помилки, неточність або невідповідність тому, що містить контент від рекламодавців і спонсорів. Щоб подати скаргу щодо змісту реклами, опублікованої на цьому сайті, будь ласка, зверніться до юридичної особи через електронну пошту: consultas@isdin.com.

**6) Посилання третіх сторін. **

Ці Умови відносяться виключно до Веб-сайту та контенту ISDIN і не застосовуються до можливих посиланнях або веб-сайтів третіх сторін, які доступні через Веб-сайт. Призначення цих посилань не перебуває під контролем ISDIN, і ISDIN не несе відповідальності за контент будь-якого пов’язаного із ним веб-сайту, за наступні посилання, які містяться на сторонньому веб-сайті, доступному через Веб-сайт ISDIN, або за будь-яку зміну або оновлення вищевказаних веб-сайтів.

Посилання надані виключно з метою ознайомлення та інформування користувача про існування інших джерел інформацій щодо конкретної теми. Включення посилання ніяким чином не свідчить про схвалення ISDIN сайту, на який ведуть ці посилання.

**7) Інтелектуальна та промислова власність. **

Якщо не вказано інше, весь контент веб-сайту є виключною власністю ISDIN, зокрема, графічний дизайн, вихідний код, логотипи, тексти, графіка, ілюстрації, фотографії та інші елементи, які відображаються на веб-сайті. Також всі найменуваня, торговельні марки або логотипи будь-якого виду, що містяться на Веб-сайті, захищені законом. Користувач визнає, що відтворення, розповсюдження, комерціалізація, трансформація та, загалом, будь-яка інша форма експлуатації, будь-якими засобами, всього або частини змісту цього Веб-сайту, є порушенням прав ISDIN або прав власника, інтелектуальної та/або промислової власності.

8) Обмеження відповідальності.

8.1. Відповідальність за використання Сайту.

Користувач несе повну відповідальність за будь-які порушення, які можуть бути завдані, або за будь-які пошкодження, які можуть виникнути в результаті використання Веб-сайту, у той як як ISDIN, його партнери, інші компанії, що входять до групи, співробітники та представники, звільняються від будь-якої відповідальності, яка може виникнути в результаті дій користувача.

Компанія ISDIN вживає усі необхідні заходи для надання актуальної та достовірної інформацію на Веб-сайті. Однак, ISDIN жодним чином не може гарантувати відсутність помилок або можливих неточностей та / або пропусків у будь-якому контенті, доступному через цей Веб-сайт.

Користувач несе повну відповідальність за будь-які скарги або юридичні, судові або позасудові дії, розпочаті третьою стороною проти ISDIN на основі дій користувача щодо Веб-сайту. У цьому випадку користувач бере на себе всі витрати та збитки, понесені ISDIN в результаті таких скарг або юридичних дій.

8.2. Відповідальність за функціонування Сайту.

ISDIN не несе відповідальності за будь-які перешкоди, упущення, збої, комп’ютерні віруси, телефонні збої або збої у роботі електронної системи.

ISDIN також звільняється від будь-якої відповідальності, яка може виникнути в результаті затримок або зупинок в роботі електронної системи, викликаної збоями або перевантаженням телефонної лінії або Інтернету, а також шкодою, завданою третім особам в результаті незаконного втручання поза контролем ISDIN. ISDIN має право тимчасово, без попереднього попередження, призупинити доступ до Веб-сайту для технічного обслуговування, ремонту, оновлення або покращення.

8.3. Відповідальність за зміст.

За винятком окремих випадків, передбачених законом, ISDIN не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, ,які можуть бути спричинені використанням, відтворенням, розповсюдженням або публікацією, або будь-яким видом діяльності, що проводиться на тексти та / або графіку, захищену правами інтелектуальної власності, що належать третім особам, без отримання користувачем попереднього дозволу від власників, необхідного для його використання або призначеного використання.

ISDIN не несе відповідальності за інформацію, надіслану користувачем, коли вона не знає, що збережена інформація є незаконною або завдає шкоди майну або правам третьої сторони, відповідальної за компенсацію. Як тільки ISDIN дізнається, що ній розміщені такі дані, як згадані вище, її дії рішуче спрямованні на видалення цих даних або обмеження доступу до них.

У будь-якому випадку, щоб подати скаргу щодо змісту, опублікованого в будь-якому з розділів, будь ласка, звертайтеся до юридичного відділу через електронну адресу: consultas@isdin.com.

9) Зміна умов використання.

ISDIN залишає за собою право змінити або оновити Умови використання сайту. Рекомендуєтся, щоб користувач регулярно ознайомлювати з оновленим матеріалом.

10) Висновок і припинення роботи сайту.

ISDIN може в будь-який час і без попереднього попередження відкликати або призупинити надання послуг Сайту тим користувачам, які порушують зміст цих Умов.

11) Застосування Кодексу фарміндустрії.

Як фармацевтична лабораторія, ISDIN є членом Національної торгової асоціації іспанської фармацевтичної промисловості (далі - Farmaindustria); Асоціація складається з переважної більшості інноваційних фармацевтичних лабораторій, що представляють майже 100% продажів ліків в Іспанії. Як член Farmaindustria, ISDIN зобов’язана дотримуватися Рекомендацій щодо належної практики фармацевтичної промисловості 2014 рік, що є гарантією того, що ISDIN, як лабораторія, завжди веде себе етично, професійно і відповідально як у контактах з користувачами, так і з медичними працівниками, медичними організаціями та пацієнтами.

12) Захист персональних даних

12.1. ISDIN вживатиме всіх необхідних технічних та організаційних заходів для гарантування захисту персональних даних та запобігання їх несанкціонованої зміни, втрати, обробки та / або доступу з урахуванням технології, характеру збережених даних та ризиків, яким піддаються дані, відповідно до положень іспанського законодавства про захист персональних даних.

12.2. Користувач може передавати свої особисті дані в ISDIN за допомогою різних форм, які передбачені для цієї мети у різних розділах Веб-сайту. Ці форми включають юридичний текст, що стосується захисту персональних даних і відповідають вимогам, що встановлені Законом про захист персональних даних, Органічним законом 15-1999 від 13 грудня, його виконавчим регламентом, затвердженим Королівським указом 1720-2007 рр. 21 грудня

12.3. Будь ласка, уважно прочитайте юридичний текст разом зі актуальною «Політикою конфіденційності». Лише після цього надавайте свої особисті дані.

**13) Законодавство, що застосовується. Юрисдикція. **

Відносини між ISDIN і користувачем регулюються чинним іспанським законодавством, і будь-який спір повинен передаватися в суди і трибунали країни користувача. ISDIN буде переслідувати будь-яке порушення цих Умов і будь-яке неналежне використання Веб-сайту, вживаючи необхідні цивільні і кримінальні заходи відповідно до закону.